Meteen naar de inhoud

Statistiek en visualisatie

Ecologische gegevens zijn vaak moeilijk te analyseren vanwege confounding factors en correlaties in tijd en ruimte. Addax is gespecialiseerd in het vereenvoudigen van complexe datasets en het onthullen van belangrijke trends door middel van transparante, reproduceerbare analyses.

Statistiek

Addax heeft ervaring met een breed scala aan complexe statistische tests waarmee patronen in grote datasets kunnen worden ontdekt. Deze worden allemaal uitgevoerd volgens de strengste wetenschappelijke normen. De gebruikte code wordt geleverd in scripts voor volledige transparantie, traceerbaarheid en overdraagbaarheid. Naast de gebruikelijke statistische toetsen (voorspellend, vergelijkend, inferentieel, causaal, enz.) biedt Addax ook gegevensanalysetechnieken zoals:

  • Ensemble technieken
  • Mark-recapture modellen
  • Fylogenetische bomen
  • Homerange analyse
  • Analyse van verplaatsingsgegevens
  • Modellering van verspreidingsgebieden
  • Biodiversiteitsmetingen

Data visualisatie

Heeft u moeite met het weergeven van de patronen in uw dataset? Addax kan u helpen met op maat gemaakte, hoogwaardige, opvallende en informatieve grafieken, kaarten en afbeeldingen. Dit kan in de vorm van losstaande documenten of Power-BI dashboards.

Interpretatie van resultaten

Complexe statistische berekeningen zijn vaak moeilijk te interpreteren. Addax begeleidt u bij het doorgronden van de resultaten, parameters, grafieken en kaarten. Indien nodig kunnen rapportages worden opgesteld voor de analyse- en resultatensecties van onderzoeksrapporten.

Methodologische ondersteuning

Een efficiënt geplande proefopstelling kan de resultaten verbeteren en onnodig werk voorkomen. Addax staat klaar om advies te geven over optimalisatie van uw experimentele werkwijze en verbetering van de gegevensverzameling.

Neem vrijblijvend contact op als u vragen heeft over uw specifieke project of de werkwijze van Addax.

Voorbeelden